Download algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leveringsvoorwaarden van toepassing.

1. Toepasselijkheid/toepassingsgebied
Enkel de hieronder vermelde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals geformuleerd ten tijde van de bestelling zijn van toepassing op de handelsrelatie tussen de klant en Het Kadopakket.

2. Contract afsluiten
a) De offerte van Het Kadopakket is vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, treden wij met u in contact om alternatieven te bespreken.
b) Een koopcontract ontstaat, wanneer de klant een bestelformulier van Het Kadopakket online invult en via internet aan Het Kadopakket laat toekomen. Daarna bevestigt Het Kadopakket de ontvangst van de bestelling per e-mail ofwel stilzwijgend, namelijk via het toesturen van de koopwaar.
c) Artikelen kunnen afwijken van de afbeelding.

3. Prijsaanduiding
De prijs op het bestelformulier is in euro’s en omvat de geldige BTW, accijnzen en andere heffingen. Verzendkosten worden extra aangerekend, volgens de prijslijst, op het bestelformulier. Uitzonderingen worden vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Het Kadopakket heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor wordt benadeeld, treden wij met u in contact. U heeft dan recht om de bestelling te annuleren.

4. Levering
Het Kadopakket levert de bestelde koopwaar na betaling van de factuur binnen de hierna vermelde leveringstermijnen. In deze voorwaarden, op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Het Kadopakket is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
a) Onder normale omstandigheden
De levering van de bestelde koopwaar vindt plaats op het adres van de klant of op ieder ander gewenst adres (binnen Nederland), zoals vermeld bij de bestelling binnen een levertermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, op voorwaarde dat overmacht geen rol speelt in de naleving van deze levertermijn.

5. Betaling
De prijs van de bestelde koopwaar dient de klant dadelijk bij bestelling te betalen. U kunt de betaling uitvoeren door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Het Kadopakket bij de ABN AMRO Bank op rekeningnummer NL98ABNA0602022215 Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk vooraf tussen partijen overeengekomen is.

6. Voorbehoud van eigendomsrecht
De geleverde koopwaar blijft eigendom van Het Kadopakket tot de klant alle openstaande schulden t.o.v. Het Kadopakket betaald heeft.

7. Garantie op gebreken
Het Kadopakket verleent uitsluitend garantie op producten, indien dit bij bestelling of orderbevestiging is vermeld voor de alsdan genoemde periode.

8. Retentie, compensatie, vermindering
De klant heeft enkel recht op retentie, compensatie of vermindering wanneer Het Kadopakket hierin uitdrukkelijk toestemde of indien de reeconventionele eisen rechtsmatig worden vastgesteld, zelfs indien de klant gebreken, klachten of reeconventionele eisen kenbaar maakte.

9. Aansprakelijkheid
Het Kadopakket is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ernstige nalatigheid en opzet. Dit is ook van toepassing op werknemers, leveranciers en vertegenwoordigers.

10. Gegevensbescherming
a) Persoonsgegevens van de klant, zoals opgegeven bij de bestelling, worden door Het Kadopakket enkel in het kader van de geldende wettelijke bepalingen elektronisch opgeslagen en verwerkt. Het Kadopakket gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de noodzakelijke verwerking van de bestelling. Het Kadopakket zal in geen geval persoonsgegevens van de klant doorgeven aan derden, uitgezonderd de partijen die voor ons ‘handling’ en de bezorging verrichten. Wij zullen erop toezien dat ook deze partijen uw gegevens niet aan ‘derden’ beschikbaar stellen. Het Kadopakket is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.
b) De klant krijgt op navraag bij het Kadopakket altijd informatie over de gegevens, die Het Kadopakket over hem heeft opgeslagen. Op uw aanvraag produceren wij een overzicht van deze informatie, welke u per post wordt toegestuurd. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, stuur dan een door uzelf ondertekend verzoek daartoe, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs) aan Het Kadopakket.

De klant kan altijd zijn toestemming tot deze gegevensopslag intrekken en de klantenrelatie met Het Kadopakket verbreken. Het Kadopakket zal dan alle persoonsgegevens van de betreffende klant onmiddellijk verwijderen.

11. Geldigheid
Indien enkele contractbepalingen inclusief deze regels geheel of deels nietig zijn of indien het contract hiaten vertoont, blijven de overige bepalingen of delen van die bepalingen nog steeds gelden. In plaats van de nietige bepalingen, worden de heersende wettelijke regels van kracht.
Stand: 01 januari 2005
© Copyright 2009, Het Kadopakket

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Over ons

Meer dan 10 jaar geleden maakten mijn moeder Loes en ik, Déanne, van onze hobby ons werk. We begonnen met een webshop, gingen over naar een winkel in Elst. Nu hebben we enkel nog een webshop. In onze webshop vind je producten die met liefde zijn gemaakt én uitgekozen. 

Contact

Het Kadopakket
Kostverloren 8
6661 DZ Elst (Gld.)
M. 06-21496940  
E. info@hetkadopakket.nl
KvK 85356816
BTW NL004087928B45

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by OVK webdesign

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
Vanaf 31 december is de "stenen" winkel het Kadopakket gesloten.